GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İplik Reyonu, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “İplik Reyonu Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, İplik Reyonu, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya internet sitesi üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) İplik Reyonu’na vermeleri gerekmektedir. İplik Reyonu, İplik Reyonu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri İplik Reyonu veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. İplik Reyonu tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya İplik Reyonu internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; İplik Reyonu ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “İplik Reyonu Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

İplik Reyonu internet sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. İplik Reyonu, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. İplik Reyonu, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini İplik Reyonu’nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda İplik Reyonu, işbu “Gizlilik Sözleşmesi” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

İplik Reyonu’nun kullanıcılarla akdettiği “İplik Reyonu Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

İplik Reyonu, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

İplik Reyonu, kullanıcılar ve kullanıcıların internet sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google ADS reklamlarının İplik Reyonu’na yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

İplik Reyonu, tarafından internet sitesi dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler ve sitemize üye olan kullanıcılarımızın e-posta adresleri, İplik Reyonu ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Üyelerimiz bizimle iletişime geçerek kampanya ve duyuru listelerimizden çıkarılmayı talep edebilir yada ilgili kampanya maillerinin alt kısında bulunan (Abonelikten Çık) bağlantısına tıklayarak e-bülten aboneliklerimizden ayrılabilirler. İplik Reyonu, işbu “Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerini dilediği zaman internet sitesi’nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. İplik Reyonu’nun değişiklik yaptığı Gizlilik Sözleşmesi hükümleri internet sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Zümrüt Fantazi İplik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Adres: Maltepe mah. Davutpaşa cad. Besler İş Merkezi, No:20-22/36, İstanbul, Zeytinburnu
Telefon: 0530 178 00 34
E-posta: destek@iplikreyonu.com